Analytiikka

Sanoista tekoihin – ennakoiva analytiikka ja tekstidata

Hyvän pelaajan tulee tunnetusti mennä sinne missä kiekko (tai asiakas) tulee seuraavaksi olemaan. Ennakoiva analytiikka helpottaa tämän paikan kohdentamista, ja eteenpäin katsomisessa auttaa erityisesti tekstimuotoinen data. Konkreettinen esimerkki tästä: väitöskirjaani sisältyy osuus, jossa tilastollisin menetelmin analysoin telealan toimijoiden osavuosikatsausten tekstiosuuksia

Puolustuspuhe sanapilvelle

Tekstissä esiintyvien sanojen tiheyksiä kuvaavia sanapilviä on vähitellen alkanut ilmestyä paitsi verkkosivuille myös kalvoesityksiin, printtimediaan ja mainoksiin. Sanapilven avulla pyritään luomaan yhdellä silmäyksellä yleiskuva jonkin tekstin tai tekstikokoelman keskeisestä sisällöstä. Tiedon visualisointimuotona sanapilvet kohtaavat kuitenkin usein kritiikkiä (lue esim. Informaatiomuotoilu-blogin

Analytiikka – seuraava wow-efektin tuoja?

Uusien kuluttajatuotteiden herättämistä wow-efekteistä puhutaan paljon ja niitä odotetaan milloin miltäkin valmistajalta, mutta myös B2B-markkinoilla on lupa joskus innostua.  Yrityspuolella yksi todennäköinen ehdokas seuraavaksi wow-efektien synnyttäjäksi on liiketoimintaan vähitellen hiipivä analytiikka. IBM:n viime viikolla Finlandiatalossa järjestämässä Smarter Business -tilaisuudessa sai