Sanoista tekoihin – ennakoiva analytiikka ja tekstidata

Hyvän pelaajan tulee tunnetusti mennä sinne missä kiekko (tai asiakas) tulee seuraavaksi olemaan. Ennakoiva analytiikka Ennakoiva analytiikkahelpottaa tämän paikan kohdentamista, ja eteenpäin katsomisessa auttaa erityisesti tekstimuotoinen data.

Konkreettinen esimerkki tästä: väitöskirjaani sisältyy osuus, jossa tilastollisin menetelmin analysoin telealan toimijoiden osavuosikatsausten tekstiosuuksia ja etsin niistä sellaisia sanapareja, jotka esiintyvät yhdessä erityisen tiheästi. Kun niistä tehtyjä visualisointeja tarkastelee aikajanalla, huomaa, että muutokset tekstien sisällöissä ennakoivat yritysten taloudellisissa tunnusluvuissa tapahtuvia muutoksia. Tekstissä oleva muutos näkyy yritysten tunnusluvuissa tyypillisesti seuraavalla tai sitä seuraavalla vuosineljänneksellä.

Tämä kytkös ei ole sattumaa eikä edes mystiikkaa, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että raporttien tekstiosuuksissa yrityksillä on mahdollisuus kertoa tekeillä olevista muutoksistaan ja suunnitelmistaan. Sanat muuttuvat yrityksissä teoiksi, ja nämä heijastuvat myöhemmin tunnusluvuissa. Pelkästään tunnuslukuja tarkasteleva saa siten vanhentuneen kuvan kyseisestä yrityksestä.

Sama koskee kuluttajia. Esimerkiksi uuden kulutustrendin syntymisen huomaa usein ensin verkkokeskusteluista, ja vasta sen jälkeen se näkyy myyntilukujen muutoksissa. Kuluttajat keskustelevat ja hakevat tietoa tuotteista ennen kuin he ostavat niitä.  Asiakaskokemuksesta välittävä yritys voi tekstianalytiikan avulla nopeasti ennakoida muutokset asiakkaiden tarpeissa ja vastata niihin.

Väitöskirjan tekoaikoihin neljä vuotta sitten tämänkaltaista analyysia hyödynsi vielä harva yritys, mutta nyt tekstianalytiikka alkaa olla arkipäivää varsinkin sellaisissa yrityksissä, jotka muutenkin näkevät analytiikan tuovan konkreettisia hyötyjä päätöksentekoon.

Ennakoivaa analytiikkaa ei kuitenkaan tule ajatella kakkosvaiheena, johon siirrytään vasta kun ensin on luotu analytiikkakoneisto sisäisen, nykytilasta kertovan datan analysoimiseen, vaan niin suuri kuin pienikin yritys voi hyvin aloittaa polkunsa datalähtöiseksi organisaatioksi nimenomaan tällaisen julkista dataa hyödyntävän tekstianalytiikan avulla. Käytettävät työkalut ja metodit voi mitoittaa omien resurssien mukaan. Julkisen datan analysoinnissa on myös se etu, että alkuun pääsee ketterästi, ilman että ensin joutuu ratkaisemaan sellaisia tietoturvaan ja datan omistukseen liittyviä kysymyksiä, joihin sisäisen datan kanssa usein törmätään.

Sanoista tekoihin – ennakoiva analytiikka ja tekstidata