Palvelumuotoilu ja liiketoimintamuotoilu

Palvelumuotoilu ja liiketoimintamuotoilu

Palvelumuotoilusta ja liiketoimintamuotoilusta puhutaan nyt paljon, ja syystä! Soveltamalla muotoilunäkökulmaa uusien palveluiden tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen voidaan nopeasti ja ketterästi tuoda muuttuville markkinoille uusia palveluja tai liiketoimintamalleja.

Joskus puheesta kuitenkin unohtuu, että muotoiluprojektin onnistumiselle olennnaista on, että kaikki tekeminen perustuu kerättyyn ja analysoituun dataan asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä. Tämä on tärkeää siksi, että muotoiluprojektin lopputulos otetaan toivotulla tavalla vastaan markkinoilla – ei siis tuhlata resursseja arvailemalla, mikä markkinoita voisi kiinnostaa, vaan varmistetaan onnistuminen kytkemällä tekeminen tutkittuun tietoon.

Asiakasymmärrys on palvelumuotoilussa tärkeää myös siksi, että lisäämällä työntekijöiden ymmärrystä asiakkaiden tarpeista kasvatamme myös heidän motivaatiota työhönsä ja tuemme siten liiketoiminnan kasvua.

Instanssin johdolla tehdyt liiketoiminta- ja palvelumuotoiluprojektit koostuvat neljästä ylätason vaiheesta:

Tavoitteiden asettaminen

Datan keruu ja analysointi

Merkitysten löytäminen ja konkretisointi

Tulosten jalkauttaminen

Yhteystiedot

Käynnistä palvelumuotoiluprojektin toteutus lähettämällä sähköpostia camilla@instanssi.fi, soittamalla 044 2902218 tai täyttämällä yhteydenottolomake.