Tiimi

Camilla Magnusson perusti Instanssin vuonna 2013, tavoitteenaan lisätä  datan (erityisesti kvalitatiivisen datan) käyttöä markkina-, kilpailija-, sekä asiakasymmärryksen kasvattajana.

Instanssin periaatteisiin kuuluu, että hankkeita ei johdeta teknologiavetoisesti vaan selkeästi määriteltyjä liiketoimintahyötyjä tavoitellen. Instanssin asiakkaat ovat organisaatiossaan tyypillisesti asiakaskokemuksesta, markkinoinnista tai palvelumuotoilusta vastaavia. Tyypillisesti he kaipaavat apua asiakaskokemuksen kehittämiseen, myynnin kasvattamiseen ja asiakaskeskeisen strategian muotoiluun.

Ennen Instanssia Camilla on työskennellyt yliopistotutkijana, verkko- ja mobiilialan konsulttina sekä strategian ja palvelumuotoilun parissa F-Securella ja OP-Pohjolassa.

Camilla väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2010 aiheenaan tekstidatan analysointi ja visualisointi markkina- ja asiakasymmärryksen tukena.

Instanssin verkostoon kuuluu laaja joukko palvelumuotoilun, data-analyysin, strategiatyön ja tuotekehityksen ammattilaisia, joiden osaamista hyödynnämme projektikohtaisesti.

Ota yhteyttä: camilla@instanssi.fi