Analytiikka – seuraava wow-efektin tuoja?

Uusien kuluttajatuotteiden herättämistä wow-efekteistä puhutaan paljon ja niitä odotetaan milloin miltäkin valmistajalta, mutta myös B2B-markkinoilla on lupa joskus innostua.  Yrityspuolella yksi todennäköinen ehdokas seuraavaksi wow-efektien synnyttäjäksi on liiketoimintaan vähitellen hiipivä analytiikka.

IBM:n viime viikolla Finlandiatalossa järjestämässä Smarter Business -tilaisuudessa sai hyvän käsityksen siitä, miten analytiikkatyökaluja kehitetään yhä helppokäyttöisemmiksi ja liiketoimintaystävällisemmiksi. Muut toimittajat seuraavat tätä trendiä myös.

microscope

Monet liiketoiminnan puolella työskentelevät mieltävät kuitenkin helposti vielä analytiikan IT- tai talousosaston suorittamaksi, usein etäiseksi jääväksi numeronmurskaamiseksi. Joskus sana johtaa myös ajatukset markkinoinnin mittaamiseen.

Analytiikka on kuitenkin laveimmillaan niin laaja termi, että sen alle mahtuu helposti myös strategian ja tuotekehityksen kysymyksiin vastaaminen datan kautta – kysehän on loppujen lopuksi vain siitä, että teknologian avulla etsitään oman toiminnan kannalta relevantteja säännönmukaisuuksia tai poikkeuksia jostakin aineistosta.

Analyysityökaluja ei tarvitse käyttää vain yrityksen itse keräämän, sisäisen datan analysointiin. Myöskään datan suuruuden tai työkalun monimutkaisuuden ei pitäisi olla projektien käynnistämispäätöksiä määrittävä tekijä, vaan sen, miten hyvin analytiikan avulla muodostettujen näkemysten kautta kehitetään liiketoimintaa.

Wow-huudahdusten pitäisi siis kuulua vaikka silloin, kun analytiikka auttaa näkemään asiakkaan tarpeet uudella tavalla, eikä silloin, kun todetaan miten paljon aikaa ja rahaa hypetettyyn big data -hankkeeseen kulutettiin.

Analytiikka – seuraava wow-efektin tuoja?
Tagged on: