Dark social eli suljettu some, data-analyysin näkökulmasta

Sosiaalisen median analyysi

Pääsin viime viikolla osallistumaan social selling -aiheiseen tilaisuuteen, jossa yksi puhujista oli alan guru Sani Leino. Sanin esiin nostama kasvava trendi, dark social, herätti ajatuksia erityisesti sosiaalisen median data-analyyseja tekevänä toimijana.

Dark socialilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan suljettua sosiaalista mediaa, sellaista jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa rajatun piirin kesken. Erityisesti nuorten suosimat somevälineet (esim. WhatsApp, Snapchat) ovat tällaisia. Myynnille ja markkinoinnille tämä trendi on tietysti haaste: miten päästä jakamaan omaa viestiään sellaisiin verkostoihin, jotka ovat lähtökohtaisesti suljettuja. Analyytikon näkökulmasta haaste on: miten kertoa yrityksille kuluttajien mielipiteitä liittyen heihin tai heidän kilpailijoihinsa, kun kuluttajat eivät käykään näitä keskusteluja julkisesti.

Sinänsähän viime vuosien avointen sosiaalisten medioiden valtakausi on ollut luksusta markkina- ja asiakasymmärrystä työssään tarvitseville. Ennen sosiaalisen median dataa yritykset turvautuivat yleensä fokusryhmäkeskusteluihin, kun ne halusivat kuulla, mitä kuluttajat niiden palveluista ajattelevat, ja miten he niistä keskenään puhuvat. Tämän menetelmän ongelmana on kuitenkin järjestettyjen keskustelutilanteiden teennäisyys sekä pienet otokset, jolloin yksittäisen, äänekkään henkilön mielipide helposti vie johtopäätöksiä harhaan.

Erityisesti Twitter ja Instagram (jossakin määrin myös Facebook) ovat mahdollistaneet sen, että kuluttajien oma-aloitteisesti tuottaman julkisen datan pohjalta on pystytty vastaamaan hyvinkin tarkkoihin kysymyksiin palveluiden vahvuuksista ja heikkouksista, uusista kehitysideoista ja asiakaspotentiaalista.

Suljettuihin verkostoihin soluttautuminen vastaavanlaisen datan takia tuntuu kuitenkin yhtä epäeettiseltä kuin esimerkiksi se, että raportoisin operaattoriasiakkaalle, mitä ystäväni pohdiskelivat puhelinliittymien hinnoista sunnuntaisessa kahvipöydässä.

En ehkä vielä kuitenkaan huolestuisi pimeästä somesta, kun julkisessakin somessa on paljon mahdollisuuksia hyödyntämättä. Ja kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, mitä asiakasdatasta kerätyllä tiedolla tekee.

 

 

Jos mietit, miten sosiaalisen median data voi auttaa sinua ymmärtämään markkinoitasi ja asiakkaitasi paremmin, ole yhteydessä: camilla@instanssi.fi, puh 044-2902218.

Dark social eli suljettu some, data-analyysin näkökulmasta